Manuscris.eu

Eseu privind produsele și serviciile bancare

Banca este una dintre sferele prospere din lumea modernă. În zilele noastre, mediul de afaceri este instabil și implică o multitudine de provocări. Astfel, segmentul bancar se află sub o influență vehementă a acestor chestiuni, iar managerii trebuie să se confrunte cu o varietate extinsă de dificultăți. Folosirea exemplelor și contrastarea produselor și serviciilor Emirates NBD și Bank of Singapore va ajuta la înțelegerea problemelor și consecințelor cheie ale mediului de afaceri global.

În contextul acestei lucrări, utilizarea modelului Iceberg și a analizei EGSOP va avea o influență benefică asupra dobândirii unei înțelegeri profunde a situației din sectorul bancar. În același timp, profitarea de evaluările efectuate anterior va ajuta la elaborarea recomandărilor pentru prosperitatea viitoare a acestor bănci. În final, concluziile sunt trase pentru a rezuma constatările critice ale lucrării.

Descriere: Context și istorie

În primul rând, Emirates NBD este una dintre cele mai populare bănci din Emiratele Arabe Unite, cu linii de produse bine dezvoltate pentru clienții corporativi și privați ( Emirates NBD: pagina principală 2016). Cu sediul principal în Dubai, banca a fost dezvoltată prin consolidarea Emirates Bank International și a Băncii Naționale din Dubai ( Emirates NBD : pagina principală 2016).

În acest caz, vârful aisbergului sunt produsele efective ale companiei, care sunt disponibile pentru consumatori și sunt reprezentate de carduri de credit, conturi premium, pachete, soluții online și servicii precum gestionarea averii și a activelor și asigurări ( Emirates NBD : pagina principală 2016).

În ceea ce privește viziunea sa, tinde să-și sublinieze excelența în servicii și nevoia de a-și urmări pozițiile de lider în acest domeniu și este conceptul cheie al acestei afaceri, pe care segmentele din interiorul și de jos ale Aisbergului trebuie să-l prețuiască drept priorități cheie. . În acest caz, are tendința de a-și atinge obiectivele concentrându-se pe recrutarea de talente prin motivarea angajaților săi prin recompense financiare și alte tipuri ( Emirates NBD: how we work 2016 ). În ceea ce privește managementul de vârf al companiei, acesta se asigură că calitatea serviciilor corespunde așteptărilor percepute, iar managerii acordă atenție conformării creșterii personale a angajaților cu strategia de afaceri.

Dimpotrivă, Bank of Singapore este o bancă internațională cu sediul în Singapore, iar birourile sale principale sunt situate în Dubai, Hong Kong și Filipine ( Bank of Singapore : principal 2016). Și-a început existența și operațiunile ca entitate de afaceri independentă după ce a fost achiziționată de ING Asia Private Bank ( Bank of Singapore: istorie 2016). Această bancă are, de asemenea, o varietate extinsă de produse și servicii, cum ar fi consultanță, gestionarea averii și împrumuturi ( Bank of Singapore : principal 2016).

În același timp, oferă servicii bancare tipice pentru companii și consumatori, fiind în același timp o subsidiară a OCBC Bank. Interiorul aisbergului este scopul companiei de a fi transparent în tranzacțiile și operațiunile sale și de a asigura siguranța clienților săi ( Bank of Singapore: guvernanța corporativă 2016). Fluxurile de jos în sus controlează transparența tuturor operațiunilor și asigură că acestea respectă declarația de misiune a companiei. În general, ambele bănci au asemănări în structurile lor de aisberg, dar a avea strategii diferite este diferența principală.

Do you need a similar assignment done for you from scratch? Order now for an Amazing Discount!

[opcalc1]